E??T?M YAZILIMLARI TIP YAZILIMLARI DANI?MANLIK L?SANS ??LEMLER? HAKKIMIZDA
Lisans ??lemleri

MaveSoft Yaz?l?m Lisanslama

 

?nemli Bilgi :

?nternet ?zerinden lisans i?lemi sadece MaveDictionary CD S?zl?k, MaveSoft 2.500 Flash Cards ve MaveAssistant ?n B?ro Y?netimi ve Sekreterya Otomasyonu ?r?nleri i?in yap?lmaktad?r. Di?er yaz?l?mlar?m?z?n lisans i?lemleri i?in l?tfen musterihizmetleri@mavesoft.com adresinden MaveSoft M??teri Hizmetleri ile irtibata ge?iniz.

 

Genel K?lt?r Seti GKS - 25000 Lisans ??lemi Sayfas?na gitmek i?in ....

Lisans Tipi (Kurumsal lisans ?irket ad?na al?nan, Ki?isel lisans ki?i ad?na al?nan lisans anlam?na gelir.)
Soyad?n?z
Ad?n?z
?irket Ad?
E_mail Adresi (devaml? kulland???n?z e_mail adresinizi giriniz)
G?revi (meslek veya ?irket i?i konum)
Do?um Tarihi
Adres
?l?e
?l
?lke
Tel. Kodu
Telefon
 

 

 

? 2002 - 2009 by MaveSoft. T?m haklar? sakl?d?r. MaveSoft ve Yaz?l?mlar?n?n isimleri tescilli ticari markalard?r ve haklar? MaveSoft ticari markas?n?n sahibine aittir. ?zinsiz olarak kullan?lamaz ve herhangi bir alan? kopyalanamaz.